TRẠI HUẤN LUYỆN HUYỀN TRANG HUYNH TRƯỞNG CẤP II

TRẠI HUẤN LUYỆN HUYỀN TRANG HUYNH TRƯỞNG CẤP II

Chương trình Trại Huấn Luyện Huyền Trang Đào Tạo Huynh Trưởng Cấp II

theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010.

I. TỔNG QUÁT:

 1. Tinh thần Trại Huyền Trang.
 2. Huynh Trưởng với quê hương.
 3. Liên Đoàn Trưởng.
 4. Sự liên hệ ngành ngang – ngành dọc.
 5. Phê bình kiểm thảo.

II. PHẬT PHÁP:

 1. Huyền Trang Pháp Sư với Đại Thừa Phật Giáo.

III. QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Quản trị một đơn vị Gia Đình Phật Tử.
 2. Lễ lược trong Gia Đình Phật Tử.
 3. Vạch chương trình thường niên cho Gia Đình.
 4. Nội quy GĐPTVN – Quy chế Huynh Trưởng.
 5. Sinh hoạt riêng biệt Nam – Nữ.
 6. Trại hè – Trại công tác – Trại du khảo.
 7. Tủ sách Gia Đình Phật Tử.
 8. Báo Gia Đình.
 9. Triển lãm.
 10. Một buổi trình diễn văn nghệ Gia đình Phật Tử.