Th12
10

BẬC LỰC (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC LỰC theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 5 năm.

DETAIL
Th12
10

BẬC ĐỊNH (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC ĐỊNH theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 3 năm.

DETAIL
Th12
10

BẬC TRÌ (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC TRÌ theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 2 năm.

DETAIL
Th12
07

BẬC KIÊN (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC KIÊN  theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 Thời gian tu học: 2 năm. NĂM THỨ NHẤTNĂM THỨ HAINĂM THỨ NHẤT A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN: Đại cương Phật Pháp. Mục đích Phật Pháp. Tam Quy. Ngũ Giới. Cuộc đời Đức Phật. Đại cương kinh Đại Phương [...]
DETAIL
Th12
06

BẬC CHÁNH THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC CHÁNH THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: AN NHẪN VÔ ÚY. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
Th12
06

BẬC TRUNG THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC TRUNG THIỆN theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ CHÁNH CẦN. Thời gian tu học: 1 năm.

DETAIL
TOP