Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì – Năm Thứ Hai

See more...

Free

Tu Học Trường Kỳ Bậc Trì – Năm Thứ Nhất

Nhập học


Tu học từ xa tại sao không?

 

Tu học trực tuyến là một khái niệm khá mới mẻ hiện nay sau khi thế giới trải qua nỗi đau đại dịch tuy vậy nền móng của nó đã được thiết lập từ lâu thông qua chương trình tu học hàm thụ. Khái niệm tu học hàm thụ trong GĐPT được Đại Hội Huynh Trưởng 1973 nhắc tới, đề án này không được thực hiện vì biến cố 1975…

Học trực tuyến chắc chắn không thể thay thế cho việc tu học truyền thống, nhưng là kênh bổ sung quan trọng cần phải được quan tâm và xây dựng.

 

TÌM HIỂU THÊM

CHIA SẺ

MỚI NHẤT

TINH THẦN THÍCH THIỆN HOA VỚI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Cho nên tưởng niệm tinh thần Thích Thiện Hoa, Gia Đình Phật Tử nên theo gương tĩnh mặc của Thầy. Đối với một Phật tử, tôn sùng cá nhân là điều tối kỵ, nhưng tưởng niệm tới công lao của một Thầy thì mới vẹn tròn chung thủy. Và có thủy chung trong tâm niệm cũng chưa đủ, người thanh niên phải thể hiện cho bằng được ý nguyện cao đẹp của tiền nhân.

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Nghĩ về truyền thông và Phật Giáo

Trong đạo Phật có câu nói rất phổ biến là “Nhất niệm thông tam giới,” một niệm biến khắp ba cõi – cõi dục, sắc, và vô sắc. Một niệm tức là một móng tâm, một ý nghĩ khởi sinh từ tâm. Điều này cho thấy hai ý nghĩa: làn sóng vi ba khởi sinh […]