BẬC LỰC (2010)

BacLuc

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC LỰC theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 5 năm.

TẢI TÀI LIỆU

BẮT ĐẦU NGÀY:
01/04/2021
THỜI LƯỢNG:
5 năm
MÃ CHƯƠNG TRÌNH:
HTR_BLC

Nơi học

Trại Trường GĐPT Việt Nam   Xem bản đồ

Chương trình

Huynh Trưởng

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC LỰC theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010

Thời gian tu học: 5 năm.

A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN:

 1. Giới – Định – Tuệ.
 2. Kinh Pháp Bảo Đàn.
 3. Kinh Thắng Man.

B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN:

 1. Các phương pháp giáo dục trong giáo lý Phật đà.
 2. Tâm lý xã hội (Học viên tự nghiên cứu – thuyết trình).
 3. Lịch sử truyền bá Phật Giáo trên thế giới: Các nước Ấn Độ, Tây Tạng.
 4. Cách tổ chức và điều khiển một lớp dạy nghề.
 5. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình bậc Định năm thứ III).

A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN:

 1. Kinh Pháp Hoa.
 2. Luận Câu Xá.
 3. Tinh thần tự tín – tự chủ.

B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN:

 1. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
 2. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sau 1981 (Học Viên tự nghiên cứu).
 3. Lịch sử truyền bá Phật Giáo trên thế giới: Các nước Mông Cổ, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản.
 4. Đạo Phật với vấn đề bảo vệ môi trường.
 5. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình bậc Lực năm thứ I).

A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN:

 1. Triết lý đạo Phật hay đại cương Kinh Lăng Nghiêm.
 2. Kinh Duy Ma Cật Giảng Luận.

B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN:

 1. Lịch sử truyền bá Phật Giáo trên thế giới: Các nước Đông Nam Á: Singapore, Thái Lan, Mã Lai, Lào, Cam Bốt, Miến Điện.
 2. Phật giáo với sứ mệnh hòa bình.
 3. Máy phát điện.
 4. Công tác cứu trợ của Gia Đình Phật Tử.
 5. Cơ bản về nghệ thuật và kỹ thuật đắp phù điêu.
 6. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình bậc Lực năm thứ II).

A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN:

 1. Kinh Kim Cang (tinh yếu).
 2. Tinh thần phá chấp.

B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN:

 1. Tinh thần Phật Giáo trong đời sống xã hội.
 2. Những di tích lịch sử và những thắng cảnh tại tỉnh nhà (soạn theo đơn vị tỉnh).
 3. Lịch sử truyền bá Phật Giáo trên thế giới: Các nước phương Tây.
 4. Gia Đình Phật Tử qua các giai đoạn phát triển (Học Viên soạn bài – Nhóm hội thảo góp ý – Bài và biên bản hội thảo chuyển về Ban Điều Hành Bậc Lực Trung Ương).
 5. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình bậc Lực năm thứ III).

A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN:

 1. Phẩm Nhập Pháp Giới (kinh Hoa Nghiêm).
 2. Triết học Phật giáo trong kinh Hoa Nghiêm.
 3. Triết học Trung Quán.

B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN:

 1. Đại cương triết học Phật Giáo (Học Viên nghiên cứu – thuyết trình – hội luận).
 2. Phật Giáo với kinh tế.
 3. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình bậc Lực năm thứ IV).

Anh chị em click vào nút đăng ký học bên dưới để dẫn đến khóa học trực tuyến ở trang Tu Học GĐPT. Khóa học là miễn phí kèm theo tài liệu, videos bài giảng và hệ thống bài tập trắc nghiệm.

ĐĂNG KÝ HỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP