Chương Trình Tu Học

All Ngành Thanh Ngành Thiếu Ngành Đồng Huấn luyện Huynh Trưởng

BẬC CHÂN CỨNG (2010)

Chương trình tu học Bậc Chân Cứng cập nhật theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Tinh thần chủ đạo: HẠNH. Thời gian tu học: 1 năm.

BẬC CÁNH MỀM (2010)

Chương trình tu học Bậc Cánh Mềm cập nhật theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Tinh thần chủ đạo: HÒA. Thời gian tu học: 1 năm.

BẬC MỞ MẮT (2010)

Chương trình tu học Bậc Mở Mắt cập nhật theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Tinh thần chủ đạo: HIẾU. Thời gian tu học: 1 năm.

BẬC SƠ SANH (2010)

Chương trình tu học Bậc Sơ Sanh (Sen Non) cập nhật theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: Không quy định thời gian. (Lưu ý: Phù hiệu Bậc Sơ Sanh chỉ là hình minh họa, chưa được quy định thống nhất)

KHÓA ĐÀO TẠO HLV PHÚ LÂU NA (2000)

Chương Trình Đào Tạo HLV Phú Lâu Na khóa I của BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức năm 2000. Lưu ý đây chỉ là chương trình tham khảo không phải chương trình được ban hành chính thức.

TOP