TRẠI HUẤN LUYỆN LỘC UYỂN HUYNH TRƯỞNG SƠ CẤP

03.LocUyen 1

Chương trình Trại Huấn Luyện Lộc Uyển Đào Tạo Huynh Trưởng Sơ Cấp theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010.

TẢI TÀI LIỆU

BẮT ĐẦU NGÀY:
01/04/2021
MÃ CHƯƠNG TRÌNH:
HLU_LUN

Nơi học

Trại Trường GĐPT Việt Nam   Xem bản đồ

Chương trình

Huấn luyện , Huynh Trưởng

Chương trình Trại Huấn Luyện Lộc Uyển Đào Tạo Huynh Trưởng Sơ Cấp theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010.

I. TỔNG QUÁT:

 1. Vấn đề huấn luyện Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 2. Tinh thần Trại Lộc Uyển.

II. PHẬT PHÁP:

 1. Đức tin của người Huynh Trưởng.
 2. Huynh Trưởng với đạo pháp và dân tộc.

III. THẤU ĐÁO VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

 1. Những Huynh Trưởng và Đoàn Sinh đã sinh hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.
 2. Nội quy GĐPTVN – Quy chế Huynh Trưởng.
 3. Các Ngành trong Gia Đình Phật Tử.
 4. Hình thức Gia Đình Phật Tử.
 5. Chào kính và kỷ luật trong Gia Đình Phật Tử.
 6. Các ngày lễ chính trong Gia Đình Phật Tử.
 7. Phương pháp truyền đạt một đề tài Phật Pháp.

IV. THẤU ĐÁO VỀ TỔ CHỨC MỘT ĐOÀN:

 1. Đoàn Phó (tư cách và nhiệm vụ).
 2. Tổ chức và quản trị một Đoàn.
 3. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
 4. Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.
 5. Tổ chức Đội – Chúng – Đàn.

Anh chị em click vào nút đăng ký học bên dưới để dẫn đến khóa học trực tuyến ở trang Tu Học GĐPT. Khóa học là miễn phí kèm theo tài liệu, videos bài giảng và hệ thống bài tập trắc nghiệm.

ĐĂNG KÝ HỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TOP