KHÓA TU NGHIỆP HÀNH CHÁNH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Cương Yếu Hành Chánh GĐPT
Title: Cương Yếu Hành Chánh GĐPT
Author:
Series:
Publisher:
Published: 2012
Book URL: [wpdm_package id='139111']

Quản trị hành chánh là công tác quản lý, điều khiển cơ cấu, hoạt động của một tổ chức hay một đoàn thể để từ đó ấn định hệ thống tổ chức cũng như các nguyên tắc, quy chế, quy định… thành văn kiện, văn bản với mục đích quản trị, điều hành tổ chức hay lưu chuyển nhằm phổ cập tin tức, thông tri những sinh hoạt, hoạt động và điều động các sinh hoạt, hoạt động của tổ chức, đoàn thể.

Quản trị hành chánh tốt sẽ góp phần duy trì và phát triển tổ chức theo đúng định hướng và mục tiêu ban đầu. Quản trị hành chánh kém thì về phương diện chủ quan, sẽ làm lệch lạc cơ cấu, hệ thống tổ chức; về phương diện khách quan, sẽ làm người ngoài tổ chức nhìn nhận sai lầm mục đích của tổ chức và làm mất giá trị của tổ chức về mặt hình thức và trong lĩnh vực đối ngoại.

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức đã được khai sinh và tồn tại gần 7 thập kỷ nay, đã từng trải vô vàn gian nguy, thử thách, thăng trầm nhưng vẫn an nhiên phát triển không ngừng. Nhiều thế hệ Huynh Trưởng đã tập trung tâm huyết để vừa phát triển tổ chức, vừa thống nhất từ cơ cấu hệ thống, hình thức tổ chức, chương trình tu học, huấn luyện cho đến quản trị hành chánh trong GĐPT tưởng chừng như gần hoàn thiện trên mọi lãnh vực.

Thế nhưng trải qua nhiều biến động của thời cuộc, nhiều giai đoạn đổi thay hoàn cảnh xã hội, có lúc GĐPT đã phải sinh hoạt trong tinh thần tùy duyên bất biến để tồn tại được. Trước bối cảnh như thế, nhiều thế hệ Huynh Trưởng kế thừa gần đây đã không được huấn luyện kỷ càng, thêm vào đó do hoàn cảnh không thuận lợi nên việc thực hiện thể thức hành chánh trong GĐPT càng ngày càng tùy tiện, non yếu, thậm chí không tuân thủ đúng nguyên tắc đã ấn định.

Riêng sinh hoạt GĐPT tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tuy thời gian gần đây đã có những chấn chỉnh trong nhiều bộ môn để vừa giữ vững truyền thống tổ chức, vừa cải thiện sinh hoạt theo kịp với xu thế tiến bộ của nền văn minh khoa học nhân loại, thế nhưng riêng trong lĩnh vực “Hành chánh GĐPT” thì vẫn còn nhiều những bất cập, thậm chí sai lệch cần kịp thời điều chỉnh.

Nhận thấy nguy cơ có thể mai một và lệch lạc một nền hành chánh GĐPT đã được nhiều thế hệ Huynh Trưởng tiền bối dành nhiều tâm lực và trí lực để tạo lập – mà đó là một trong những tác nhân gây rất nhiều chướng ngại cho việc điều hành hoạt động của GĐPT – nên Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mạnh dạn quyết định tổ chức cấp thời Khóa Tu Nghiệp Hành Chánh GĐPT để giúp hàng ngũ Huynh Trưởng các cấp nắm vững một số nguyên tắc căn bản trong thể thức hành chánh của GĐPT ngỏ hầu phục vụ cho việc điều hành mọi hoạt động của GĐPT tỉnh nhà theo đúng nguyên tắc, nề nếp.

Tài liệu này tập hợp những đề tài đã được truyền trao tại Khóa Tu Nghiệp. Hy vọng rằng đây không phải là một tập tư liệu với những con chữ vô tri khô cứng mà là một hành trang thiết yếu cho mọi Huynh Trưởng (chúng tôi chỉ dám nói đến HT tỉnh nhà) bổ sung vào tư lương nghề làm Trưởng và đem áp dụng trong cuộc hành trình phục vụ lý tưởng, phục vụ tổ chức GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM.

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA – VŨNG TÀU