KHÓA ĐÀO TẠO HLV PHÚ LÂU NA (2000)

KHÓA ĐÀO TẠO HLV PHÚ LÂU NA (2000)

Chương Trình Đào Tạo HLV Phú Lâu Na khóa I của BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức năm 2000. Lưu ý đây chỉ là chương trình tham khảo không phải chương trình được ban hành chính thức.

A.  CHƯƠNG TRÌNH CHUNG:

(Dành cho cả 2 thành phần HLV Phật Pháp & HLV Chuyên Môn).

 1. Mục đích yêu cầu của 4 bộ môn tu học trong Gia Đình Phật Tử.
 2. Các hình thức tu học trong tổ chức.
 3. Sinh hoạt chuyên đề: Truyền thống lễ nghi.
 4. Các vấn đề căn bản để xây dựng tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Nguyên lý xây dựng phương pháp giáo dục trong Gia Đình Phật Tử.
 6. Mục đích tổ chức quản trị hành chánh.
 7. Chân dung Huynh Trưởng.
 8. Tâm lý đối tượng (học viên).
 9. Phương pháp trắc nghiệm và thống kê.
 10. Sinh hoạt đề tài.
 11. Sổ tay huấn luyện.
 12. Con người Huấn Luyện Viên.

B.  CHƯƠNG TRÌNH 1:

(Dành cho thành phần Huấn Luyện Viên Phật Pháp).

 1. Đạo Phật với tuổi trẻ.
 2. Pháp môn chuyển hóa phiền não thành an vui.
 3. Thông suốt Nội Minh trong Gia Đình Phật Tử.
 4. Vận dụng Tứ Tất Đàn – Tam Đoạn Luận vào hướng dẫn nâng cao nghệ thuật truyền đạt.
 5. Thực hành Phật Pháp để xây dựng Y Báo – Chánh Báo của người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.
 6. Phương pháp triển khai một tài liệu Phật Pháp.
 7. Nhân Minh Luận trong phương pháp hướng dẫn.
 8. Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử đối với vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái.

C.  CHƯƠNG TRÌNH 2:

(Dành cho thành phần Huấn Luyện Viên Chuyên Môn).

 1. Thông suốt các loại hình sinh hoạt dã ngoại.
 2. Sinh hoạt chuyên đề: Trại – Lửa trại.
 3. Sinh hoạt chuyên đề: Truyền tin.
 4. Sinh hoạt chuyên đề: Phương hướng – Đồ bản.
 5. Sinh hoạt chuyên đề: Văn nghệ.
 6. Sinh hoạt chuyên đề: Sinh hoạt xã hội.
 7. Trò chơi trong phương pháp giáo dục Gia Đình Phật Tử.
 8. Phương pháp thực hành và truyền đạt một đề tài chuyên môn.
 1. Phương pháp truyền đạt một đề tài Tinh Thần.
 2. Nghệ thuật thông đạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *