Văn nghệ GĐPT

Th11
16

Cách vẽ huy hiệu Hoa Sen Trắng GĐPT Việt Nam

GĐPT Việt Nam chọn Hoa Sen Trắng làm huy hiệu là biểu tượng cho sự thanh khiết chuyển hóa vươn lên vô ngại của tổ chức. Việc đoàn sinh biết cách vẽ huy hiệu Hoa Sen là điều cần thiết, trước đây trong các tài liệu học tập chính thức của BHD Trung Ương đều […]

By Người Áo Lam | Văn nghệ GĐPT
DETAIL
Th8
28

Vũ điệu và bài hát có cử điệu trong GĐPT

1. GIỚI THIỆU Khi đi sinh hoạt là chúng ta nhích lại gần với nhau hơn, tinh thần ấy không chỉ thể hiện qua bài hát mà còn qua những hành động thiết thực. Đó là các cử điệu, vũ điệu của bài hát. Có một sự khác biệt giữa cử điệu và vũ điệu. […]

By Người Áo Lam | Văn nghệ GĐPT
DETAIL
Th8
13

Viết và soạn nhạc đơn giản bằng Word

Hiện tại trong quá trình làm báo (đặc san, kỷ yếu) hoặc soạn thảo các tài liệu liên quan đến âm nhạc thì anh chị em (ACE) GĐPT chúng ta cảm thấy rất khó khăn. Một là do ACE không am tường nhạc lý, hai là do không biết cách sử dụng một phần mềm […]

By Người Áo Lam | Văn nghệ GĐPT
DETAIL
TOP