MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN CHÙA KỲ QUANG 2 – GÒ VẤP

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN CHÙA KỲ QUANG 2 – GÒ VẤP

Ngày chủ nhật 31/07/2011 nhóm từ thiện Người Áo Lam đã có chuyến đi từ thiện thăm viến cơ sở nuôi trẻ khuyết tật và từ thiện xã hội chùa Kỳ Quang 2. Đến thăm và vui chơi với các em nhỏ nhóm đã trao tặng phần quà trị giá 5.527.000đ. Sau đây là hình ảnh một số hoạt động của trong ngày chủ nhật 31/07/2011.

tu-thien-chua-ky-quan-02

tu-thien-chua-ky-quan-03

tu-thien-chua-ky-quan-04

tu-thien-chua-ky-quan-05

tu-thien-chua-ky-quan-06

tu-thien-chua-ky-quan-07

tu-thien-chua-ky-quan-08

tu-thien-chua-ky-quan-09

tu-thien-chua-ky-quan-10

tu-thien-chua-ky-quan-11

tu-thien-chua-ky-quan-12

tu-thien-chua-ky-quan-13

tu-thien-chua-ky-quan-14

tu-thien-chua-ky-quan-15

tu-thien-chua-ky-quan-16

tu-thien-chua-ky-quan-17

tu-thien-chua-ky-quan-18

tu-thien-chua-ky-quan-19

Minh Triết đưa tin