Nhân vật lịch sử

All GHPGVN Huynh trưởng Cấp Dũng Hòa Thượng

Hòa thượng Thích Trí Quang

Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN

Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quang, thế danh Phạm Quang, sinh vào giờ Thìn ngày 21/12/1923 (Quý Hợi) tại làng Diêm Điền, tỉnh Quảng Bình. Ngài là người con thứ tư trong gia đình gồm 6 anh chị em. Thân Phụ Ngài pháp danh Hồng Nhật, Thân Mẫu pháp danh Hồng Trí. Thân Phụ của Ngài từng là nhân viên mật vụ nghĩa quân Phan Đình Phùng ở Quảng Bình, về sau Cụ ông xuất gia với Đại Sư Đắc Quang, là vị Tăng Cang Chùa Linh Mụ, Huế.

Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ

Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh Bùi Văn Quý, sinh ngày 12-4-1917 tại thôn 5, xã Phùng Thiện, tổng Bồng Hải, nay là thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thân phụ là cụ ông Bùi Quang Oánh, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Thinh. Song thân của ngài đều là những Phật tử thuần thành.

Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam

(đang cập nhật)

Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc

Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn TƯ

TÂM CHÁNH – HOÀNG THỊ KIM CÚC (1913-1989) Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nữ BHD Trung Ương, Pháp danh Tâm Chánh, tự Thể Hạnh, sinh ngày mồng 8 tháng 11 năm Quý Sửu (5/2/1913).

TOP