Nhân vật lịch sử

All GHPGVN Huynh trưởng Cấp Dũng Hòa Thượng

Nguyên Ngộ – Nguyễn Sĩ Thiều

Trưởng BHD GĐPT Thừa Thiên Huế

Huynh trưởng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều nguyên là Cố vấn BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế

TOP