Nhân vật lịch sử

All GHPGVN Huynh trưởng Cấp Dũng Hòa Thượng

Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc

Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn TƯ

TÂM CHÁNH – HOÀNG THỊ KIM CÚC (1913-1989) Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nữ BHD Trung Ương, Pháp danh Tâm Chánh, tự Thể Hạnh, sinh ngày mồng 8 tháng 11 năm Quý Sửu (5/2/1913).

TOP