Huynh trưởng Cấp Dũng

All GHPGVN Huynh trưởng Cấp Dũng Hòa Thượng

Tâm Chánh – Hoàng Thị Kim Cúc

Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn TƯ

TÂM CHÁNH – HOÀNG THỊ KIM CÚC (1913-1989) Huynh Trưởng Cấp Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam, Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nữ BHD Trung Ương, Pháp danh Tâm Chánh, tự Thể Hạnh, sinh ngày mồng 8 tháng 11 năm Quý Sửu (5/2/1913).

Nguyên Ngộ – Nguyễn Sĩ Thiều

Trưởng BHD GĐPT Thừa Thiên Huế

Huynh trưởng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều nguyên là Cố vấn BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới, Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế