tu học

Th11
26

Khóa tu kết hợp từ thiện HẠNH PHÚC TÙY CÁCH NHÌN

THƯ NGỎ Hạnh Phúc Tùy Cách Nhìn là tên một tập sách nhỏ tập hợp từ những bài viết của thầy Thích Viên Ngộ đã được đăng tải trên các bài báo. Chủ đề xuyên suốt của tập sách nhỏ này là Hạnh Phúc. Hạnh Phúc là gì? Làm sao để Hạnh Phúc hiện hữu […]

By Người Áo Lam | Từ thiện
DETAIL
TOP