Xin chào nhau giữa con đường!

Xin chào nhau giữa con đường!

Xin chào anh chị em! Đây là website Người Áo Lam phiên bản 2020!

Thời gian qua vì chưa tìm được hướng đi nên Người Áo Lam không được cập nhật thường xuyên! Nay BQT Người Áo Lam xin vui lòng thông báo website sẽ được “lên sóng” trở lại với định hướng mới hy vọng sẽ đóng góp được chút hương sắc cho vườn lam anh chị em áo lam chúng ta.

Việc làm rất nhiều mà sức người thì có hạn BQT chúng tôi chỉ mong làm việc hết sức mình để website Người Áo Lam nên hình nên dạng. Các bài viết cũ vẫn được giữ lại ở địa chỉ http://old.nguoiaolam.net . Các bài viết quan trọng sẽ dần dần được chuyển sang trang mới

Xin chào nhau giữa con đường 
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau. 

BQT Người Áo Lam

Trả lời