TRẠI HUẤN LUYỆN ĐẦU THỨ ĐÀN TUYẾT SƠN (2013)

TRẠI HUẤN LUYỆN ĐẦU THỨ ĐÀN TUYẾT SƠN (2013)

Chương Trình Trại Huấn Luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn 

theo tinh thần Văn Thư  số: 13.063/HDTƯ/QĐ/TB ngày 22.06.2013
Thời gian huấn luyện: 3 ngày đêm liên tục

I. PHẬT PHÁP

 1. Quy y Tam Bảo
 2. Niệm Phật – Ăn chay

II. TÁC PHONG

 1. Tư cách và nhiệm vụ Đầu, Thứ đàn.
 2. Bổn phận Đầu, Thứ đàn đối với:
  • Gia đình.
  • Học đường
  • Xã hội
 3. Chào kính

III.  TỔ CHỨC:

 1. Hệ thống tổ chức Đoàn Oanh Vũ và Đàn kiểu mẫu.
 2. Sổ tay Đầu Đàn; sổ điểm danh; sổ sinh hoạt, sổ hiếu

IV.  ĐIỀU KHIỂN:

 1. Hình thức và hiệu lệnh tập họp.
 2. Tập xây tổ đàn, dựng lều.
 3. Cấp cứu: Cầm máu, sát trùng vết thương, băng bó vết thương bằng khăn tay
 4. Đầu Đàn với trò chơi.
 5. Tập hát cho Đàn.
 6. Vẽ huy hiệu hoa sen.
 7. Kể chuyện cho đàn