văn nghệ gđpt

Th8
28

Vũ điệu và bài hát có cử điệu trong GĐPT

1. GIỚI THIỆU Khi đi sinh hoạt là chúng ta nhích lại gần với nhau hơn, tinh thần ấy không chỉ thể hiện qua bài hát mà còn qua những hành động thiết thực. Đó là các cử điệu, vũ điệu của bài hát. Có một sự khác biệt giữa cử điệu và vũ điệu. […]

DETAIL