BẬC TRUNG THIỆN (2010)

BẬC TRUNG THIỆN (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu BẬC TRUNG THIỆN 

theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất
Tinh thần chủ đạo: TỨ CHÁNH CẦN
Thời gian tu học: 1 năm.

A. PHẬT PHÁP

I. KIẾN THỨC:

 1. Luân hồi.
 2. Tứ Diệu Đế.
 3. Ngũ Uẩn.
 4. Bát Chánh Đạo.
 5. Tứ Chánh Cần.
 6. Ý nghĩa và giá trị của nghi lễ.
 7. Kinh Báo Hiếu.
 8. Ngài Khuông Việt.
 9. Ngài Vạn Hạnh.
 10. Đức Phật và Tứ chúng.
 11. Sơ lược các tông phái Phật Giáo.
 12. Tinh thần tùy duyên bất biến và không chấp thủ.

II. RÈN CHÍ:

Chuyện tiền thân:

 1. Nhường nước cứu chúng sanh.
 2. Cứu người bị giặc cướp.

III. TU DƯỠNG:

 1. Làm quen với giáo dục Thiền.

B. ĐÀO LUYỆN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

I.  VĂN NGHỆ:

 1. Âm nhạc: Dấu nhắc lại, khung thay đổi – Dấu nối, dấu luyến – Chùm ba – Bài tập ký, xướng âm. Hát: thuộc 06 bài hát: Đoàn lam non, Bài ca lửa dũng, Gió sớm mùa xuân, Ngồi quanh lửa, Hò bên mái lều, Đón gió Thiền.
 2. Sân khấu: Kể cho Đoàn nghe một câu chuyện vui, hùng hồn, buồn. – Đóng kịch ngắn – Đọc chuyện với diễn tả – Múa những điệu đơn giản.
 3. Hội họa và mỹ thuật: Chép một bài nhạc, có ghi nốt, trang trí đẹp – Một số công trình mỹ thuật Phật Giáo đời Trần – Làm thiệp: Phật Đản, Vu Lan, Dũng, Hạnh … – Vẽ phóng hình Phật hay Bồ Tát – Tập khắc trên phấn.
 4. Thi văn: Viết bài báo Đội, Chúng.
 5. Nhiếp ảnh: Tập chụp ảnh phong cảnh. Biết các bộ phận bên ngoài của máy quay phim.

II. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN:

 1. Gút: Mỏ chim, ghế kép không chạy, ghế anh.
 2. Điều khiển: Tập điều khiển Đội, Chúng. Các cách tập họp.
 3. Thường thức: Cắt và may quần cụt, quần tắm.
 4. Thông tin: Truyền tin bằng đèn, biết đọc mật thư, học hiệu lệnh còi và cờ.
 5. Dấu đi đường: Biết trọn bộ dấu đi đường và áp dụng bằng mọi hình thức.
 6. Cấp cứu: Băng đầu, hô hấp nhân tạo, chết đuối, chết ngạt, biết dùng các thứ thuốc trong hộp cứu thương, biết kẹp mạch.
 7. Trại: Biết vài kiểu bếp, tập điều khiển Đội, Chúng dựng Trại.
 8. Phương hướng: Biết 16 phương hướng của La bàn, tìm phương hướng bằng đồng hồ, sao Bắc Đẩu.
 9. Thể dục, thể thao: Mỗi buổi sáng tập thể dục 10 phút, biết chơi bóng bàn, bóng chuyền.
 10. Vạn vật: Biết những thứ cây dùng vào kỹ nghệ.
 11. Thiên văn: Đoán thời tiết qua những hiện tượng báo trước.
 12. Ước đạt: Biết tìm chiều cao (nhà, cây …) và chiều rộng (sông, suối …).
 13. Giao tế: Biết những phép xã giao thông thường.
 14. Lịch sử: Biết lịch sử từ Văn Thân đến ngày nay.
 15. Công nghệ thông tin: Chương trình tiếp theo Bậc sơ thiện.

III. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:

 1. Vệ sinh môi trường: Biết trồng cây gây rừng.
 2. Y tế: Biết phân loại thuốc thông dụng, hướng dẫn sử dụng thuốc thông thường.
 3. Phòng hỏa: Giúp đỡ các gia đình trong khu vực, làm các vật dụng cứu hỏa (cát, thùng chứa nước, gàu múc nước…)
 4. Giao thông: Thuộc và hiểu luật giao thông.
 5. Cứu trợ: Giúp đỡ dân chúng quanh vùng sau thiên tai, hỏa hoạn.

CHƯƠNG TRÌNH BẬC TRUNG THIỆN TU CHỈNH

A. PHẬT PHÁP

I. KIẾN THỨC:

 1. Luân hồi.
 2. Tứ Diệu Đế.
 3. Ngũ Uẩn.
 4. Bát Chánh Đạo.
 5. Tứ Chánh Cần.
 6. Ý nghĩa và giá trị của nghi lễ.
 7. Kinh Báo Hiếu.
 8. Ngài Khuông Việt.
 9. Ngài Vạn Hạnh.
 10. Đức Phật và Tứ chúng.
 11. Sơ lược các tông phái Phật Giáo.
 12. Tinh thần tùy duyên bất biến và không chấp thủ.

II. RÈN CHÍ:

Chuyện tiền thân:

 1. Nhường nước cứu chúng sanh.
 2. Cứu người bị giặc cướp.

III. TU DƯỠNG:

 1. Làm quen với giáo dục Thiền.

B. ĐÀO LUYỆN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

I. VĂN NGHỆ:

 1. Âm nhạc: Dấu nhắc lại, khung thay đổi – Dấu nối, dấu luyến – Chùm ba – Bài tập ký, xướng âm.
 2. Hát: thuộc 06 bài hát: Đoàn lam non, Bài ca lửa dũng, Gió sớm mùa xuân, Ngồi quanh lửa, Hò bên mái lều, Đón gió Thiền.
 3. Sân khấu: Kể cho Đoàn nghe một câu chuyện vui, hùng hồn, buồn. – Đóng kịch ngắn – Đọc chuyện với diễn tả – Múa những điệu đơn giản.
 4. Hội họa và mỹ thuật: Chép một bài nhạc, có ghi nốt, trang trí đẹp – Một số công trình mỹ thuật Phật Giáo đời Trần – Làm thiệp: Phật Đản, Vu Lan, Dũng, Hạnh … – Vẽ phóng hình Phật hay Bồ Tát – Tập khắc trên phấn.
 5. Thi văn: Viết bài báo Đội, Chúng.
 6. Nhiếp ảnh: Tập chụp ảnh phong cảnh. Biết các bộ phận bên ngoài của máy quay phim.

II. HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN:

 1. Gút: Mỏ chim, ghế kép không chạy, ghế anh.
 2. Điều khiển: Tập điều khiển Đội, Chúng. Các cách tập họp.
 3. Thường thức: Cắt và may quần cụt, quần tắm.
 4. Thông tin: Truyền tin bằng đèn, biết đọc mật thư, học hiệu lệnh còi và cờ.
 5. Dấu đi đường: Biết trọn bộ dấu đi đường và áp dụng bằng mọi hình thức.
 6. Cấp cứu: Băng đầu, hô hấp nhân tạo, chết đuối, chết ngạt, biết dùng các thứ thuốc trong hộp cứu thương, biết kẹp mạch.
 7. Trại: Biết vài kiểu bếp, tập điều khiển Đội, Chúng dựng Trại.
 8. Phương hướng: Biết 16 phương hướng của La bàn, tìm phương hướng bằng đồng hồ, sao Bắc Đẩu.
 9. Thể dục, thể thao: Mỗi buổi sáng tập thể dục 10 phút, biết chơi bóng bàn, bóng chuyền.
 10. Vạn vật: Biết những thứ cây dùng vào kỹ nghệ.
 11. Thiên văn: Đoán thời tiết qua những hiện tượng báo trước.
 12. Ước đạt: Biết tìm chiều cao (nhà, cây …) và chiều rộng (sông, suối …).
 13. Giao tế: Biết những phép xã giao thông thường.
 14. Công nghệ thông tin: Chương trình tiếp theo Bậc sơ thiện.

III. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:

 1. Vệ sinh môi trường: Biết trồng cây gây rừng.
 2. Y tế: Biết phân loại thuốc thông dụng, hướng dẫn sử dụng thuốc thông thường.
 3. Phòng hỏa: Giúp đỡ các gia đình trong khu vực, làm các vật dụng cứu hỏa (cát, thùng chứa nước, gàu múc nước…)
 4. Giao thông: Thuộc và hiểu luật giao thông.
 5. Cứu trợ: Giúp đỡ dân chúng quanh vùng sau thiên tai, hỏa hoạn.