Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 – 2020 diễn ra vào ngày 20/03/2016 tại chùa Từ Hiếu Q8 Sài Gòn. Chứng minh cho đại hội có Hòa Thượng Thích Nguyên Lý – Cố vấn giáo hạnh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn là trụ trì chùa Từ Hiếu. Phái đoàn BHD TƯ GĐPT Việt Nam có anh Nguyên Hoành Lê Văn San Phó trưởng ban Ngành Nam, anh Đạt Thịnh Trương Hùng Cường quyền Tổng thư ký giám sát và ngồi bàn chủ tọa.

Tham dự đại hội, về phía BHD Quảng Đức Sài Gòn nhiệm kỳ 2012-2016 gồm: Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường- Trưởng Ban Hướng Dẫn  nhiệm kỳ V, cùng quý anh chị phó Trưởng ban, quý anh chị Ủy viên, phụ tá Ủy viên, quý bác gia trưởng cùng quý anh chị Liên Đoàn Trưởng của 10  Đơn vị trực thuộc, cùng bốn mươi lăm (45) đại biểu chính thức và một (01) đại biểu dự thính.

Đại hội Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn bắt đầu lúc 7g và kết thúc lúc 14g cùng ngày.

DSC_7540

DSC_7541

DSC_7544

DSC_7551

DSC_7552

DSC_7568

DSC_7570

DSC_7571

DSC_7572

DSC_7574

DSC_7577

DSC_7579

DSC_7580

DSC_7581

DSC_7582

DSC_7586

DSC_7587

DSC_7590

DSC_7592

DSC_7594

DSC_7597

DSC_7601

DSC_7602

DSC_7607

DSC_7612

DSC_7613

DSC_7616

DSC_7617

DSC_7621

DSC_7622

DSC_7626

DSC_7630

DSC_7644

DSC_7647

DSC_7648

DSC_7652

DSC_7653

DSC_7658

DSC_7660

DSC_7661

DSC_7669

DSC_7672

DSC_7675

DSC_7676

DSC_7683

DSC_7686

DSC_7691

DSC_7697

DSC_7703

DSC_7706

DSC_7708

DSC_7711

DSC_7716

DSC_7719

DSC_7724

DSC_7725

DSC_7729

DSC_7734

DSC_7737

DSC_7739

DSC_7741

DSC_7747

DSC_7752

DSC_7754

DSC_7755

DSC_7756

DSC_7763

DSC_7767

DSC_7770

DSC_7773

DSC_7780

DSC_7783

DSC_7784

DSC_7785

DSC_7786

DSC_7789

DSC_7792

DSC_7794

DSC_7795

DSC_7796

DSC_7801

DSC_7803

DSC_7807

DSC_7808

DSC_7812

DSC_7813

DSC_7817

DSC_7822

DSC_7823

DSC_7826

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *