Gút chịu kép (double overhand)

Gút chịu kép (double overhand)

1. Tên gọi: chịu kép (gút đơn kép) (double overhand)

2. Thể loại: trang trí, khác

3. Công dụng: tạo một nút chặn chắn chắn trên thân dây (giống với gút chịu đơn nhưng chắc chắn hơn :p )

4. Ứng dụng:

  • là gút căn bản của một số gút phức tạp hơn
  • làm nút thắt không cho đầu dây chui qua một lỗ nhỏ (làm xích đu)
  • làm gút trang trí (làm tràng hạt)

5. Biến thể: chịu đơn, gút ngạnh trê kép, gút phẫu thuật (surgeon)…

6. Ghi chú: Gút chịu kép hay gút đơn kép là một gút phát triển dựa trên gút chịu đơn với ý tưởng quấn thêm một vòng dây để tăng độ chắc chắn. Gút chịu kép do đó tạo thành một nút khá đẹp và còn được sử dụng làm gút trang trí như buộc gói quà hoặc làm tràng hạt. Chính vì vậy có người còn gọi gút này là gút thầy tu (Capucine).

Gút mỏ chim (hay vành tai) là một gút chịu đơn được thắt bằng dây đôi (sử dụng 2 dây chập lại để thắt gút chịu đơn). Có người gọi gút mỏ chim là gút chịu kép điều này là một ngộ nhận về mặt ngôn ngữ. Trong tiếng Anh người ta phân biệt rất rõ ràng, gút mỏ chim (one-sided overhand bend) là một gút thuộc thể loại nối khác hoàn toàn với gút chịu kép là một gút thuộc thể loại đầu dây.

Gút chịu kép (double overhand)

7. Hướng dẫn thực hiện

a) Video

(đang cập nhật)

b) Hình ảnh

Gút chịu kép (double overhand)

Gút mỏ chim

Gút mỏ chim

Minh Triết