Phương pháp “Hàng Đội Chúng Tự Trị”

Phương pháp “Hàng Đội Chúng Tự Trị”

I. Mục đích: 

Đạo Phật đặt con người trước trách nhiệm của chính cuộc đời mình, tự tạo lấy nếp sống riêng bản thân và đời sống chung cho gia đình và xã hội. Cuộc đời hay dở tốt xấu là do chính mình “tự làm tự chịu”. Tinh thần này được thể hiện qua lời dạy của Đức Phật trong Kinh Mahaparinibbana: “Đời sống con người vui tươi hay đau khổ, đều do con người tự quyết định và tạo lập lấy”.

Do đó, chúng ta thiết lập đội, chúng tự trị nhằm mục đích:

 • Tập cho các em nếp sống tự lập, tháo vát và giáo dục lẫn nhau,
 • Gây tinh thần đoàn kết, cùng làm việc, chịu trách nhiệm về các công việc thành bại của đội, chúng.
 • Thực hiện công tác được nhanh chóng, kết quả tốt; tránh ỷ lại, cầu an, vị kỷ.

II. Phương pháp hàng đội, chúng tự trị:

1. Định nghĩa:

“Hàng đội chúng tự trị” là một nhóm đoàn sinh từ sáu đến tám em họp lại, tự lo lấy việc quản trị nếp sống của mình, đặt dưới sự chăm sóc trực tiếp của Đội, Chúng trưởng. Mỗi em lãnh lấy một trách nhiệm riêng để đóng góp và xây dựng đội, chúng.

2. Tổ chức đội, chúng tự trị:

Việc tổ chức đội, chúng tự trị không khó, nhưng nuôi dưỡng phát triển và giữ vững tinh thần “Đội, Chúng Tự Trị” cho đúng nghĩa mới khó. Nó đòi hỏi thiện chí làm việc, sự cố gắng không ngừng và toàn diện – từ đoàn trưởng, phó đến đội, chúng trưởng, phó và từng mỗi đội sinh, chúng viên.

a. Vai trò của Huynh trưởng đoàn:

Ngoài sự hiểu biết về lý tưởng và sứ mệnh của GĐPT; cũng như đức tin và trách nhiệm của người Huynh trưởng đối với tổ chức; Huynh trưởng cầm đoàn cần phải luôn trau dồi khả năng sinh hoạt, bao gồm cả việc quản trị và điều khiển. Trong phạm vi bài này, chúng ta cần lưu ý một vài điểm sau:

 • Hướng dẫn đường lối, nguyên tắc và phương pháp sinh hoạt, nhưng không bao giờ trực tiếp điều khiển đội, chúng.
 • Tin tưởng giao phó công việc và trách nhiệm cho các em, nhưng âm thầm đi sát, theo dõi, nhận xét, góp ý và giúp đỡ; không phải hoàn toàn khoán trắng công việc cho đội, chúng trưởng.
 • Tổ chức lớp hướng dẫn đội, chúng trưởng và phó là nhiệm vụ của liên đoàn trưởng, nhưng việc huấn luyện và hướng dẫn thường xuyên đội, chúng trưởng và phó là bổn phận của huynh trưởng đoàn. Trong đó, kể cả việc theo dõi, chuẩn bị và chọn lựa các “mầm non đội, chúng trưởng, phó tương lai”, hầu có thể thay thế các em đội, chúng trưởng khi lên đoàn.

b. Huấn Luyện & Vai Trò của đội, chúng trưởng, phó:

Vai trò của đội, chúng trưởng, phó trong sinh hoạt hàng, đội chúng tự trị rất quan trọng và cần thiết, vì là cán bộ đắc lực của Huynh trưởng đoàn, là gạch nối của sự thương yêu, sự hiểu biết dấn thân, để chung cùng làm việc và phục vụ giữa huynh trưởng đoàn và các đội sinh, chúng viên. Đội, chúng trưởng, phó là cán bộ hạ tầng cơ sở căn bản của tổ chức. Bởi vậy:

 • Đội, chúng trưởng, phó cần phải được huấn luyện và hướng dẫn thật chu đáo về mục đích, phương pháp tổ chức, quản trị, cách thức điều khiển cho đến cả chuyên môn, trước khi thành lập đội chúng.
 • Trách nhiệm của đội, chúng trưởng và phó không phải chỉ để hô khẩu hiệu, trình diện và báo cáo trong một vài nghi thức thường lệ, mà đội, chúng trưởng có nhiệm vụ soạn thảo chương trình sinh hoạt hàng tuần, trực tiếp điều khiển sinh hoạt đội, chúng của mình với sự phụ tá của đội, chúng phó.

c. Phân công đội chúng:

Như phần định nghĩa và mục đích của hàng, đội tự trị đã nêu trên, không những chỉ các đội, chúng trưởng và phó được giao trách nhiệm, mà ngay cả từng mỗi em đội sinh, chúng viên cũng được phân công, mỗi người lãnh lấy trách nhiệm riêng, để cùng đóng góp và xây dựng nếp sống đội, chúng của mình. Do đó, trong một đội, chúng, ngoài đội, chúng trưởng và phó, các nhiệm vụ sau đây cũng cần được phân chia cho phù hợp với khả năng của từng em, để gánh vác công việc của đội, chúng. Sự phân công này phải chính xác, rõ ràng, công bằng và hợp lý:

 • Thư ký: lo về các sổ sách, văn thư hành chánh của đội, chúng.
 • Thủ quỹ: lo về tài chánh, thu chi, cũng như lưu giữ và bảo trì tài sản, vật dụng của đội, chúng.
 • Tinh thần: lo về các lễ lược, tinh thần và kỷ luật của đội chúng.
 • Đời sống: lo nếp sống của đội, chúng về hoạt động thanh niên, kể cả việc tổ chức trại, du ngoạn cho đội, chúng của mình.
 • Họa mi: lo về các hoạt náo vui nhộn để tạo sinh khí cho đội, chúng.
 • Báo chí: lo về phổ biến các tin tức sinh hoạt và truyền đạt tư tưởng tốt đẹp của các em qua các hình thức thực hiện bích báo, đặc san, giai phầm v.v… của đội, chúng.

d. Kiểm soát, đôn đốc:

Sau khi đã phân chia công việc cho các đội, chúng, huynh trưởng đoàn phải theo dõi kiểm soát một cách khéo léo, đôn đốc một cách tế nhị.

e. Sinh hoạt đội, chúng tự trị:

Mỗi tháng dành 3 (hoặc 2 buổi) cho đội, chúng tự trị sinh hoạt, không sinh hoạt đoàn, thực hiện theo chương trình chung của đoàn nhưng chương trình chi tiết do đội, chúng trưởng và phó tự vạch định, anh đoàn trưởng chỉ góp ý (Điều này các em đã được học ở Trại huấn luyện Đội chúng trưởng Anoma – Niliên).

3. Giữ Vững Tinh Thần Đồng Đội:

Nghe qua thì dễ, nhưng đi sâu vào thực tế là cả một vấn đề tế nhị, khó khăn; nó đòi hỏi sự vận dụng tối đa và liên tục về tình thương, ý thức trách nhiệm và cả lòng tự tin, tự nguyện trong thiện chí phục vụ của huynh trưởng đoàn, với đội, chúng trưởng, phó và luôn cả từng mỗi đội sinh, chúng viên, để tạo thành sức mạnh tinh thần đội, chúng.

Bởi vậy, Huynh trưởng đoàn phải thường xuyên nhìn vào đội, chúng để xem xét giúp đỡ tinh thần đội, chúng. một đội, chúng có tinh thần, huynh trưởng đoàn nhận thấy ngay, ở trên nét mặt, nụ cười và việc làm của các em.

Nếu có đội, chúng nào trục trặc, Huynh trưởng doàn cần phải xem xét lại, âm thầm theo dõi để coi cái vít nào của bộ máy bị hư hỏng. Phải âm thầm tìm hiểu, đừng ra mặt, các em sẽ ỷ lại. Phần lớn của sự trục trặc là phân công không đúng và hợp với khả năng của các em. Những lúc khó khăn như vậy, Huynh trưởng đoàn phải kiên nhẫn, phải thành thật bàn riêng với đội, chúng Trưởng, để tìm cách bổ xung, cứu chữa kịp thời.

Tinh thần đội, chúng là xi-măng gắn bó những viên gạch lại thành một bức tường kiên cố. Huynh Trưởng Đoàn có nhiệm vụ nung nấu tinh thần đoàn kết đó.

4. Hội Đồng Đoàn:

Hội Đồng Đoàn đóng vai trò rất quan trọng và chiếm vị thế khá cần thiết trong sinh hoạt hàng, đội chúng tự trị. Bởi vì, Hội đồng đoàn đã gây sự hãnh diện và khích lệ cho đội, chúng trưởng và phó về vai trò của mình, tạo sự cảm phục của đoàn sinh đối với huynh trưởng và đội, chúng trưởng, phó. Ngoài ra, hội đồng đoàn là gạch nối giữa các đội, chúng, là dịp hiểu biết mức sinh hoạt chung của các đội, chúng thuộc đoàn… Chính hội đồng đoàn đã gây cho đội, chúng trưởng tinh thần ganh đua trong trách nhiệm và xây dựng công việc chung của đoàn, của gia đình, chứ không phải tranh dành, ganh ghét nhau.

Thành phần của hội đồng đoàn gồm có: huynh trưởng đoàn và các đội, chúng trưởng và phó. Phiên họp của hội đồng đoàn để:

 • Củng cố được tinh thần đội, chúng.
 • Phát triển được tinh thần đoàn.
 • Huynh trưởng đoàn sẽ vạch một chương trình sinh hoạt & tu học tổng quát hàng tháng, hàng tuần của đoàn, phù hợp cho các đội, chúng.
 • Nắm vững được các mặt sinh hoạt của đội, chúng, dễ dàng thúc đẩy tinh thần thi đua, cố gắng của các em.
 • Các đội, chúng trưởng và phó dựa vào đó để vạch chương trình sinh hoạt chi tiết hàng tuần cho đội, chúng của mình.
 • Uy tín của đội, chúng trưởng, phó sẽ tăng thêm – vai trò của đội, chúng trở nên quan trọng hơn.

 5. Họp Hội Đồng Đoàn

Hội Đồng Đoàn có tác dụng rất quan trọng, hiệu nghiệm trong phương pháp hàng Đội tự trị vì đã gây sự hãnh diện và khích lệ cho Đội, Chúng trưởng và phó về vai trò của mình, tạo sự cảm phục của đoàn sinh đối với Huynh trưởng và đội, chúng trưởng, phó. Lại nữa Hội Đồng Đoàn là cuộc họp gồm có Đoàn trưởng, các Đoàn phó, tất cả Đội Chúng trưởng và phó để thảo luận kế hoạch, phân công hay rút ưu khuyết điểm sau một công tác đã thực hiện.

Chú ý: Không phải luôn luôn các em được dự vào Hội đồng đoàn chỉ dự khi được anh Đoàn trưởng mời. Nếu phiên họp hội đồng có mục đích phê bình, kiểm điểm Huynh trưởng thì không mời các em đội, chúng trưởng, phó tham dự.

 III. Kết: 

Ngạn ngữ có câu: “ôm nhiều thì rớt”. Do đó, Huynh trưởng đoàn dù tài ba đến đâu, cũng không thể với tay quá dài để ôm toàn bộ công việc sinh hoạt của đoàn, đội, chúng; mà cần phải phân công và tin tưởng giao phó trách nhiệm cho các em, tự lo lấy việc quản trị và nếp sống của mình. Phương pháp hàng đội, chúng tự trị là chìa khóa thành công của đoàn và tổ chức GĐPT. Đội, chúng khá là đoàn vững, gia đình mạnh;GĐ mạnh thì tổ chức thăng tiến. Đó là quy luật, ước muốn của tất cả anh chị Huynh Trưởng chúng ta.

Theo BHD GĐPT Miền Thiện Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *