Th12
10

BẬC ĐỊNH (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC ĐỊNH theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 3 năm.

DETAIL
Th12
10

BẬC TRÌ (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC TRÌ theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010. Thời gian tu học: 2 năm.

DETAIL
Th12
07

BẬC KIÊN (2010)

Chương Trình Tu Học Trường Kỳ BẬC KIÊN  theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 Thời gian tu học: 2 năm. NĂM THỨ NHẤTNĂM THỨ HAINĂM THỨ NHẤT A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN: Đại cương Phật Pháp. Mục đích Phật Pháp. Tam Quy. Ngũ Giới. Cuộc đời Đức Phật. Đại cương kinh Đại Phương [...]
DETAIL
Th12
06

TRẠI PHÚ LÂU NA HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HLV (2000)

Chương Trình Đào Tạo HLV Phú Lâu Na khóa I của BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức năm 2000. Lưu ý đây chỉ là chương trình tham khảo không phải chương trình được ban hành chính thức.

DETAIL
Th12
06

BẬC TRỰC (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thanh BẬC TRỰC theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ CHÁNH CẦN. Thời gian tu học: 2 năm.

DETAIL
Th12
06

BẬC HÒA (2010)

Chương Trình Tu Học Ngành Thanh BẬC HÒA theo tinh thần Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 và cập nhật theo tu chỉnh mới nhất. Tinh thần chủ đạo: TỨ NIỆM XỨ. Thời gian tu học: 2 năm.

DETAIL